برای انتخاب سایز مناسب خود به صورت زیر عمل نمایید :

 

برای انتخاب سایز مناسب خود مراحل زیر را با دقت انجام دهید :

  1. مطابق تصویر بالا کنار دیوار ایستاده و پاشنه پای خود را به دیوار بچسبانید.
  2. از دیوار تا نوک بزرگترین انگشت پای خود را توسط خطکش یا متر اندازه بگیرید (در صورتی که یکی از پاهای شما بزرگتر است آن را ملاک قرار دهید).
  3. سانتیمتر بدست آمده را در جدول زیر قرار داده تا سایز دقیق مشخص شود.

 

‫4/5 ‏‫(10 نظر)‬