کفش‌های ورزشی در 80 سال اول قرن بیستم مانند کفش والیبال کفش های بسیار ساده و یکدست بودند.

سپس در اواسط دهه 1980، نایک یک جفت کفش بسکتبال را منتشر کرد که در آن یک Tarheel سابق وجود داشت.

ایر جردن متولد شد و بقیه، همانطور که می گویند، تاریخ است.

همانطور که افسانه می گوید، سری کفش های ورزشی نمادین Air Jordan تقریباً هرگز از بین نرفت.

بلافاصله پس از اینکه مایکل جردن اولین Air Jordan I را معرفی کرد، NBA وارد عمل شد و کفش را ممنوع کرد زیرا رنگ‌های “غیرقانونی” در آن وجود داشت.

همین بس که جردن گوش نکرد و بدین ترتیب، رونق بزرگ کفش های بسکتبال آغاز شد.

در مجموع 36 نوع کفش بسکتبال جردن (بدون احتساب رنگ‌ها و تنوع‌های یکپارچه‌سازی با سیستم‌عامل) وجود دارد.

در کنار هر جفت، شعار نایک برای کفش (در صورت وجود) و سالی که در آن اولین عرضه شد، وجود دارد.