والیبال انتخابی المپیک گروه A 

 

 

 

چهارشنبه 18 دی 1398

گروه A 

Team 1st 2nd 3rd 4th 5st برنده Time  

ﺳﻪشنبه 17 دی 1398

چین تایپه

ایران

 

16

25

 

17

25

14

25

    ایران 11:30

چین

قزاقستان

25

19

25

14

25

18

    چین 15:3

چهارشنبه 18 دی 1398

قزاقستان

ایران

26

28

16

25

18

25

    ایران 11:30

چین

چین تایپه

15

25

25

16

23

25

25

22

15

9

چین 15:30

پنجشنبه 19 دی 1398

چین تایپه

قزاقستان

19

25

25

11

25

18

25

21

  چین تایپه 11:30

ایران

چین

25

22

25

20

25

21

    ایران 15:30

 

 

جدول گروه A

  تیم بازیها برد
1 ایران 2 2
2 چین 2 2
3 چین تایپه 2 0
4 قزاقستان 2 0