اخبار

برنامه کامل جام جهانی والیبال 2019/نتایج

برنامه کامل جام جهانی والیبال 2019/نتایج      برنامه کامل جام جهانی والیبال 2019/نتایج    برنامه کامل جام جهانی والیبال 2019/نتایج 

جام جهانی والیبال 2019 به گزارش ایران والیبال 

 

جام جهانی والیبال به میزبانی ژاپن آغاز شد.

 

جام جهانی والیبال 2019 والیبال از روز 9 مهر به میزبان ژاپن آغاز شد. 12 تیم آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، مصر، ایران، ایتالیا، ژاپن، آمریکا، لهستان، روسیه و تونس در این رقابت ها حاضر هستند که به صورت دوره ای به مصاف هم می روند.

 

 

 

 

 

 

*جداول زیر هر روز به روزرسانی میشوند.

جدول رده‌بندی مسابقات

رده تیم بازی امتیاز برد باخت ست برده ست باخته
۱ برزیل ۱۱ ۳۲ ۱۱ ۰ ۳۳ ۵
۲ لهستان ۱۱ ۲۸ ۹ ۲ ۳۰ ۹
۳ آمریکا ۱۱ ۲۷ ۹ ۲ ۲۹ ۱۲
۴ ژاپن ۱۰ ۲۰ ۷ ۳ ۲۳ ۱۴
۵ آرژانتین ۱۰ ۱۶ ۵ ۵ ۲۱ ۲۰
۶ روسیه ۱۱ ۱۵ ۵ ۶ ۲۰ ۲۳
۷ ایتالیا ۱۱ ۱۴ ۵ ۶ ۱۹ ۲۲
۸ ایران ۱۱ ۱۲ ۴ ۷ ۱۹ ۲۵
۹ کانادا ۱۰ ۱۱ ۴ ۶ ۱۷ ۲۵
۱۰ مصر ۱۱ ۵ ۲ ۹ ۱۵ ۲۹
۱۱ استرالیا ۱۰ ۵ ۲ ۸ ۹ ۲۶
۱۲ تونس ۱۱ ۴ ۱ ۱۰ ۶ ۳۱

برنامه بازی‌های این مسابقات به شرح زیر است (ساعت‌ها به وقت تهران است):

بازی‌های روز اول مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۱ استرالیا ۱ ۳ مصر سه‌شنبه ۹ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۲ آمریکا ۲ ۳ آرژانتین سه‌شنبه ۹ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۳ روسیه ۳ ۱ ایران سه‌شنبه ۹ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۴ لهستان ۳ ۰ تونس سه‌شنبه ۹ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۵ برزیل ۳ ۰ کانادا سه‌شنبه ۹ مهر ۱۲:۳۰ ناگانو
۶ ژاپن ۳ ۰ ایتالیا سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا

بازی‌های روز دوم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۷ مصر ۳ ۱ ایران چهارشنبه ۱۰ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۸ تونس ۱ ۳ آرژانتین چهارشنبه ۱۰ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۹ کانادا ۲ ۳ روسیه چهارشنبه ۱۰ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۱۰ ایتالیا ۱ ۳ آمریکا چهارشنبه ۱۰ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۱۱ استرالیا ۰ ۳ برزیل چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۲:۳۰ ناگانو
۱۲ لهستان ۳ ۱ ژاپن چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا

بازی‌های روز سوم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۱۳ ایران ۳ ۱ کانادا جمعه ۱۲ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۱۴ آرژانتین ۲ ۳ ایتالیا جمعه ۱۲ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۱۵ روسیه ۲ ۳ استرالیا جمعه ۱۲ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۱۶ آمریکا ۳ ۱ لهستان جمعه ۱۲ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۱۷ برزیل ۳ ۱ مصر جمعه ۱۲ مهر ۱۲:۳۰ ناگانو
۱۸ ژاپن ۳ ۰ تونس جمعه ۱۲ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا

بازی‌های روز چهارم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۱۹ مصر ۲ ۳ کانادا شنبه ۱۳ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۲۰ لهستان ۳ ۱ آرژانتین شنبه ۱۳ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۲۱ برزیل ۳ ۰ روسیه شنبه ۱۳ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۲۲ تونس ۰ ۳ ایتالیا شنبه ۱۳ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۲۳ استرالیا ۱ ۳ ایران شنبه ۱۳ مهر ۱۱:۳۰ ناگانو
۲۴ ژاپن ۰ ۳ آمریکا شنبه ۱۳ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا

بازی‌های روز پنجم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۲۵ روسیه ۳ ۱ مصر یک‌شنبه ۱۴ مهر ۵:۳۰ ناگانو
۲۶ ایتالیا ۰ ۳ لهستان یک‌شنبه ۱۴ مهر ۷:۰۰ فوکوئوکا
۲۷ ایران ۱ ۳ برزیل یک‌شنبه ۱۴ مهر ۸:۳۰ ناگانو
۲۸ آمریکا ۳ ۰ تونس یک‌شنبه ۱۴ مهر ۹:۳۰ فوکوئوکا
۲۹ کانادا ۳ ۱ استرالیا یک‌شنبه ۱۴ مهر ۱۱:۳۰ ناگانو
۳۰ آرژانتین ۱ ۳ ژاپن یک‌شنبه ۱۴ مهر ۱۳:۵۰ فوکوئوکا

بازی‌های روز ششم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۳۱ تونس ۲ ۳ کانادا چهارشنبه ۱۷ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۳۲ ایتالیا ۳ ۰ مصر چهارشنبه ۱۷ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۳۳ آرژانتین ۰ ۳ برزیل چهارشنبه ۱۷ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۳۴ لهستان ۳ ۱ روسیه چهارشنبه ۱۷ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۳۵ آمریکا ۳ ۱ ایران چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۲:۳۰ هیروشیما
۳۶ ژاپن ۳ ۰ استرالیا چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما

بازی‌های روز هفتم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۳۷ آرژانتین ۳ ۰ کانادا پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۳۸ لهستان ۳ ۰ مصر پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۳۹ تونس ۰ ۳ ایران پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۴۰ ایتالیا ۳ ۰ استرالیا پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۴۱ آمریکا ۰ ۳ برزیل پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۲:۳۰ هیروشیما
۴۲ ژاپن ۳ ۱ روسیه پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما

بازی‌های روز هشتم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۴۳ آرژانتین ۲ ۳ ایران جمعه ۱۹ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۴۴ لهستان ۳ ۰ استرالیا جمعه ۱۹ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۴۵ تونس ۰ ۳ برزیل جمعه ۱۹ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۴۶ ایتالیا ۱ ۳ روسیه جمعه ۱۹ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۴۷ آمریکا ۳ ۲ کانادا جمعه ۱۹ مهر ۱۲:۳۰ هیروشیما
۴۸ ژاپن ۳ ۲ مصر جمعه ۱۹ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما

بازی‌های روز نهم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۴۹ آرژانتین ۳ ۱ روسیه یک‌شنبه ۲۱ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۵۰ ایتالیا ۲ ۳ کانادا یک‌شنبه ۲۱ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۵۱ آمریکا ۳ ۰ استرالیا یک‌شنبه ۲۱ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۵۲ لهستان ۲ ۳ برزیل یک‌شنبه ۲۱ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۵۳ تونس ۳ ۱ مصر یک‌شنبه ۲۱ مهر ۱۱:۳۰ هیروشیما
۵۴ ژاپن ۳ ۱ ایران یک‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما

بازی‌های روز دهم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۵۵ آمریکا ۳ ۰ روسیه دوشنبه ۲۲ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۵۶ لهستان ۳ ۰ کانادا دوشنبه ۲۲ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۵۷ آرژانتین ۳ ۱ مصر دوشنبه ۲۲ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۵۸ ایتالیا ۳ ۲ ایران دوشنبه ۲۲ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۵۹ تونس ۰ ۳ استرالیا دوشنبه ۲۲ مهر ۱۱:۳۰ هیروشیما
۶۰ ژاپن ۱ ۳ برزیل دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما

بازی‌های روز یازدهم مسابقات

شماره بازی تیم نتیجه نتیجه تیم تاریخ بازی ساعت بازی شهر میزبان
۶۱ آمریکا ۳ ۱ مصر سه‌شنبه ۲۳ مهر ۵:۳۰ هیروشیما
۶۲ لهستان ۳ ۰ ایران سه‌شنبه ۲۳ مهر ۷:۰۰ هیروشیما
۶۳ تونس ۰ ۳ روسیه سه‌شنبه ۲۳ مهر ۸:۳۰ هیروشیما
۶۴ ایتالیا ۰ ۳ برزیل سه‌شنبه ۲۳ مهر ۹:۳۰ هیروشیما
۶۵ آرژانتین 3 0 استرالیا سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۲:۳۰ هیروشیما
۶۶ ژاپن 3 2 کانادا سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳:۵۰ هیروشیما

به روزرسانی می‌شود…

‫0/5 ‫(0 نظر)
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *